Мини рукомет

Мини рукомет представља форму рукометне игре за децу узраста од 6 до 11 година. Такмичарски успех не сме бити циљ игре, већ анимација, развој специфичног моторичког искуства и тимског духа као и стицање основних начела фер плеја.
Правила мини рукомета су једноставна и почивају на Међународним правилима рукометне игре. Правила могу бити допуњена од стране организатора такмичења у Мини рукомету зависно од посебних потреба за одређене узрасне категорије.
Мини рукомет је врста спортског образовања и учења за најмлађе. Могуће га је примењивати како у школама у току наставе, тако и у рукометним клубовима за регрутацију нових чланова.