РК Растимо

  • Место Нови Сад
  • Адреса Булевар Ослобођења 40
  • Телефон 062/ 155 4232
  • Мејл info@rastimo.com
  • Сајт клуба https://rastimo.com/